Cầu số 3 – Hạ du nhà máy thủy điện Đak Mi 4, Quảng Nam

Cầu số 3 – Hạ du nhà máy thủy điện Đak Mi 4, Quảng Nam
Địa chỉ: xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.
Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án thủy điện Đak Mi 4
Nhà thầu thi công chính:IDICO-ICC
Bridge No.03 – Downstream Dak Mi 4 hydropower project, Quang Nam province
Address: Phuoc Hiep commune,
Phuoc Son district, Quang Nam province
The employer: Project management board of Dak Mi 4 hydropower plant
Main contractor : IDICO-ICC
Thông số chính (Main paramenters)
Khối lượng bê tông cốt thép (Volum of reinforcement concrete): 666 m3
Chiều dài cầu (length of bridge) : 54m/ 6 nhịp
Khởi công: tháng 8 năm 2011
Starting date: September 2011
Hoàn thành: tháng 12 năm 2011
Completetion date: December 2011 Cầu số 3 – Hạ du nhà máy thủy điện Đak Mi 4, Quảng Nam
Địa chỉ: xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.
Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án thủy điện Đak Mi 4
Nhà thầu thi công chính:IDICO-ICC
Bridge No.03 – Downstream Dak Mi 4 hydropower project, Quang Nam province
Address: Phuoc Hiep commune,
Phuoc Son district, Quang Nam province
The employer: Project management board of Dak Mi 4 hydropower plant
Main contractor : IDICO-ICC

TOP