Cầu dân sinh – công trình thủy điện Đak Mi 4, Quảng Nam

Cầu dân sinh – công trình thủy điện Đak Mi 4, Quảng Nam
Địa chỉ: xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam
Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án thủy điện Đak Mi 4
Nhà thầu thi công chính: IDICO-ICC

Bridge-Dak Mi 4 Hydropower Project, Quang Nam province
Address: Phuoc Hiep commune,
Phuoc Son district, Quang Nam province
The employer: Project management board of Dak Mi 4 hydropower plant
Main contractor : IDICO-ICC
Thông số chính ( Main paramenters ):
Khối lượng bê tông cốt thép (Volume of reinforcement concrete): 333 m3
Chiều dài cầu ( Length of bridge): 42m/ 3 nhịp
Khởi công : tháng 3 năm 2012
Staring date: March 2012
Hoàn thành: tháng 9 năm 2012
Completetion date: September 2012

TOP