Công trình thủy điện Đak Mi 4A

Tên dự án: Nhà máy thủy điện Đak Mi 4A
Địa chỉ: xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.
Chủ đầu tư: Tổng công ty IDICO
Nhà thầu thi công chính: IDICO-ICC
Thông số chính: Đập dâng là đập bê tông đầm lăn, cao trình đỉnh +262.00m chiều cao lớn nhất 90.00m, chiều dài đỉnh 556.80m
Đập tràn bê tông cốt thép xả mặt, có của van. Kích thước khoang tràn 14m x 16m, cao độ ngưỡng tràn +242.50m, gồm 5 khoang tràn.
Khối lượng bê tông đầm lăn: 700.000 m3
Khối lượng bê tông cốt thép: 50.000m3
Khối lượng cốt thép: 6.000 tấn
Tổng mức đầu tư: 4.547 tỷ đồng
Công suất: 142 MW
Khởi công : tháng 4 năm 2007
Hoàn thành: tháng 12 năm 2011

TOP