Công trình thủy điện Đak Mi 4B

Tên dự án: Nhà máy thủy điện Đak Mi 4B
Đại chỉ: xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.
Chủ đầu tư: Tổng công ty IDICO
Nhà thầu thi công chính: IDICO-ICC
Thông số chính:
Đập chính bằng bê tông cốt thép, cao trình đỉnh đập +110.50m, chiều dài theo đỉnh đập 131.00m.
Đập tràn loại tràn tự do piano, cao độ ngưỡng tràn +105.30m.
Khối lượng bê tông: 65.000m3
Khối lượng cốt thép 3.100 yaans
Tổng mức đầu tư: 1.200 tỷ đồng
Công suất: 42 MW
Khởi công: tháng 10 năm 2008
Hoàn thành: tháng 12 năm 2011

TOP