Công trình thủy điện Đak Mi 4C

Tên dự án: Nhà máy thủy điện Đak Mi 4C

Địa chỉ: xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam

Chủ đầu tư: Tổng công ty IDICO

Nhà thầu thi công chính: IDICO-ICC

Thông số chính:

Đập chính bằng bê tông cốt thép, cao trình đỉnh đập +72.00m, chiều dài theo đỉnh đập 79.00m.

Đập tràn loại có của van, kích thước khoang tràn 10m x 9.2m, gồm 3 khoang.

Khối lượng bê tông: 49.300 m3

Khối lượng cốt thép 2.203 tấn

Tổng mức đầu tư: 1.000 tỷ đồng

Công suất 18 MW

Khởi công: tháng 11 năm 2008

Hoàn thành: tháng 6 năm 2012

TOP