Công trình thủy điện SORK Phu Miêng

Tên dự án: Nhà máy thủy điện Sork Phu Miêng
Địa chỉ: xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
Chủ đầu tư: Tổng công ty IDICO
Nhà thầu thi công chính: IDICO-ICC
Thông số chính:
Đập tràn bê tông cốt thép có cửa van, kích thước khoang tràn 11m x 13m, số khoan tràn 06.
Khối lượng bê tông tràn: 55,000m3
Nhà máy kiểu lòng sông, 02 tổ máy, khối lượng bê tông nhà máy 50.000m3
Tổng mức đầu tư: 1.048 tý đồng
Công suất: 51 MW
Khởi công: tháng 11 năm 2003
Hoàn thành: tháng 12 năm 2006

TOP