Công trình thủy lợi Đak Mi 3

Tên dự án: Nhà máy thủy điện Đak Mi 3
Địa chỉ: xã Phước Công, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam
Chủ đầu tư: Tổng công ty IDICO
Nhà thầu thi công chính: IDICO-ICC
Các thông số chính:
Đập chính bằng bê tông cốt thép, chiều dài đập 200m, cao 30m.
Đập tràn loại tràn tự do piano, bằng bê tông cốt thép
Tổng mức đầu tư: 1.304 tỷ đồng
Công suất: 54 MW
Khởi công: tháng 5 năm 2014
Hoàn thành: đang thi công

TOP