Dự án: Khu công nghiệp Bàu Xéo

Dự án: Khu công nghiệp Bàu Xéo:

Địa chỉ: huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Chủ đầu tư: Ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai

Nhà thầu chính: LICOGI.9

Nhà thầu trực tiếp thi công: IDICO-ICC

Project: BauXeo industrial park

Address: Trang Bom district, Dong Nai province

The employer: Management board of Dong Nai industrial zones

Main contractor: LICOGI.9

Subcontractor: IDICO-ICC

Thông số chính (Main paramenters):

Thi công xây dựng đường giao thông và hệ thống thoát nướ (Conduction execution of road and drainage sygem)

Khởi công: tháng 4 năm 2007

Starting date: April 2007

Hoàn thành: tháng 12 năm 2007

TOP