Dự án hạ tầng kỹ thuật KCN Phú Mĩ II

Dự án: Hạ tầng kỹ thuật KCN Phú Mĩ II

Địa chỉ: KCN Phú Mĩ II, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Chủ đầu tư: Tổng công ty IDIO

Nhà thầu thi công chính: IDICO-ICC

Project: Phu Mi II industrial park

Address: Phu Mi II industrial park, Tan Thanh district, Ba Rịa – Vung Tau province

The employer: Corporations IDICO

Main contractor: IDICO-ICC

Thông số chính ( Main paramenter)

Giai đoạn 1 – Stage 1

Chiều dài tuyến đường ( The length of road): 933 m

Khối lượng đắp đất (Volume of backfill by soil): 84.200 m3

Khối lượng đắp cát (Volume of backfill by sand): 43.000 m3

Thảm nhựa mặt đường ( Volume of asphalt road ): 7.464 m2

Hệ thống thoát nước mưa (Drainage pipes systems): 968 m

Hệ thống thoát nước thải ( Drainage pipes systems): 982 m

Khởi công: tháng 7 năm 2012

Starting date: july 2012

Hoàn thành: tháng 12 năm 2012

Completetion date: Dacember 2012

TOP