Kênh xả công trình thủy điện Đak Mi 4

Kênh xả công trình thủy điện Đak Mi 4
Địa chir: xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam
Chủ đầu tư: Tổng công ty IDICO
Nhà thầu thi công chính: IDICO-ICC
Discharge canal Dak Mi 4 Hydropower Project
Address: Phuoc Hoa commune, Phuoc Son district, Quang Nam province
The employer: Corporations IDICO
Main contractor: IDICO-ICC
Thông số chính (Main paramenters)
Chiều dài (length): 2,9 km, chiều rộng đáy kênh ( with canal bottom): 18m
Khối lượng đào đất, đá (Volume ò excavation and stone):128.322 m3
Khối lượng đắp đất (Volume ò backfill) 51.625 m3
Khối lượng bê tông cốt thép ( Volume of reinforcement concrete): 2.895 m3
Khởi công: tháng 11 năm 2010
( Starting date: November 2010)
Hoàn thành:tháng 02 năm 2011
( completetion date: February 2012)

TOP