Nhà máy xi măng Hà Tiên 2

Địa chỉ: huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 2

Nhà thầu chính: Tổng công ty IDICO

Nhà thầu trực tiếp thi công: IDICO-ICC

Ha Tien 2 cement factory project Address: Kien Luong district,

Kien Giang province

The employer: Ha Tien 2 cement JSC Main contractor: IDICO Corp Subcontractor: IDICO-ICC

Thông số chính (Main paramenters)
Diện tích xây dựng nhà kho ( The area of building): 1800 m2
Khởi công: tháng 11 năm 2010
Starting date: November 2010
Hoàn thành: tháng 4 năm 2011
Completetion date: April 2011 Dự án: Nhà máy xi măng Hà Tiên 2
Địa chỉ: huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 2
Nhà thầu chính: Tổng công ty IDICO
Nhà thầu trực tiếp thi công: IDICO-ICC
Ha Tien 2 cement factory project Address: Kien Luong district,
Kien Giang province
The employer: Ha Tien 2 cement JSC Main contractor: IDICO Corp Subcontractor: IDICO-ICC

TOP