Tuyến tránh quốc lộ 14E – công trình thủy điện Đak Mi 4

Tuyến tránh quốc lộ 14E – công trình thủy điện Đak Mi 4, Quảng Nam
Địa chỉ: xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam
Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án thủy điện Đak Mi 4
Nhà thầu thi công chính: IDICO-ICC
Bypass No.14E highway-Dak Ml 4 Hydropower Project, Quang Nam province
Address: Phuoc Hoa commune,
Phuoc Son district, Qiững Nam province
The employer: Project management board of Dak Mi 4 hydropower plant
Main contractor : IDICO-ICC

Thông số chính ( Main paramenters )
Chiều dài tuyến đường tránh ( Road length): 4,19 km
Khởi công: tháng 9 năm 2010
Starting date: September 2010
Hoàn thành: tháng 9 năm 2011
completetion date: September 2011

TOP